Faglig profil

Uddannelse

Jeg er uddannet socialrådgiver i 1975 og MLP i 2000 (Master i LæreProcesser med speciale i multi- og interkulturel læring fra Aalborg Universitet). 

Siden 1980 videreuddannet i Systemisk Familieterapi, DK, UK, Skandinavien. Åben Dialog DK, NO. International Diplom i Narrativ Praksis, AU. Neuroaffektiv Udviklingspsykologi, DK. Mentaliseringsbaseret Terapi, NO. 

 Dertil kommer en mængde kursusforløb, masterklasser, egen supervision og workshops m.m.

Ansættelse

Jeg arbejdede de første 10 år som myndigheds- og familiesocialrådgiver i kommunalt regi. I 1985 etablerede Aarhus Amt og Kommune landets første Familieværksted, som jeg var initiativtageren til. Stedet blev udviklet til et behandlingssystem med 50 familiebehandlere, fordelt decentralt på seks adresser i kommunen. Her var jeg koordinerende leder, metodeudvikler og familiebehandler i 16 år. Familieværkstedernes var funderet på et systemisk og narrativt grundlag.

Selvstændig

2001 etablerede jeg mit eget firma med kurser, supervision, og metode- og organisationsudvikling. Parallelt med dette arbejde havde jeg en mindre klinik med børnefamilieterapi. Jeg havde censor- og supervisorjob på Diplomuddannelsen i Familieterapi. Og foreningsarbejde i Narrativt Forum E45 og STOK (Systemisk og narrativ forening).

Kernen

Jeg har 45 års erfaring inden for socialt arbejde. Alle årene med fokus på familier, børn og unge. De sidste 20 år har jeg især fokuseret på dialogens og kontekstens betydning for, hvordan mennesker kan komme til orde.

Min praksis har kaldt på forskellige modeller. Her vil jeg fremhæve to.

Barnets selvfortalte historie i en Børne Mindmapping giver inspiration til nye handlinger eller eksperimenter i familiens konkret hverdagspraksis. Med rådgiverens understøttende guidning og nysgerrige spørgsmål opstår nye forståelser med plads til betydningsfulde forandringer, som styrker familiens trivsel.

Jeg er også optaget af, hvordan et menneske ramt at svære psykiske problemer kan hjælpes via netværksmøder i et Åben Dialog forløb. Et team af to rådgivere mødes med klienten og dennes netværk. Teamet har åbne refleksioner undervejs. Og der opstår nye forståelser med plads til betydningsfulde forandringer. Denne iscenesættelse understøtter netværkets betydning og ligeværdigheden.

I mit firma har jeg samarbejdet med familieterapeuter, socialrådgivere, psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker og lærere i hele Danmark og Syd Grønland. Opgaverne bestod af kurser og uddannelsesforløb, supervision og vejledning, organisations- og metodeudvikling. Det har været spændende og inspirerende og altid forankret i min systemiske og narrative praksiserfaring som familie- og børneterapeut.

Min sidste opgave

University College VIAs efteruddannelsesafdeling har udviklet et nyt videobaseret kursusprogram med fokus på den professionelle rådgivers samtaler med udsatte børn og deres forældre. Kursusforløbets omdrejningspunkt er Mind Mappingsamtalen, som den er udviklet gennem mit samarbejde med børn og forældre gennem 17 år. Kursusmaterialet er nyt, og består af videoklip fra autentiske samarbejdsforløb med fire børn og deres forældre og to forældrepar til helt små børn. Danske og en enkelt med sprogtolk. Tre forskellige kommuner er involveret og materialet repræsenterer forskellige social- og sundhedstilbud, som sundhedspleje, familiebehandling og specialrådgivning. Læs mere

I dag modtager jeg ikke nye opgaver 

Bodil Burian - Udgivelser

”Lyt til historierne om det levede liv, og se de mønstre som forbinder os i et vi.”